Zarząd

Piotr Kostrzyński – Prezes Zarządu

Robert Sitkowski – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Klimek – Skarbnik

Hanna Konwińska – Członek Zarządu