Nowe projekty

Centrum Edukacji Alternatywnej Mińsk Mazowiecki

Uruchomienie Centrum Edukacji Alternatywnej w Warszawie przy ul. Karmelickiej 26 spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem społecznym. Wiele osób, których dzieci do tej pory miały problemy edukacyjne, znalazło dla siebie miejsce, a dla wielu staliśmy się szansą na zakończenie edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Postanowiliśmy rozpropagować nasz pomysł i wyjść z naszą ofertą poza stolicę. Skierowaliśmy naszą uwagę na Mińsk Mazowiecki. Dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych po ukończeniu szkoły podstawowej, a także oczywiście ich rodzice, stawali przed poważnym wyzwaniem i odpowiedzią na pytanie – co dalej? Oferta szkół średnich jest bardzo bogata, ale z racji swoich dolegliwość dzieci z orzeczeniem często nie znajdowały dla siebie miejsca i po kilku miesiącach spędzonych w dużych placówkach otrzymywały skierowywanie na tzw. nauczanie indywidualne. Taka izolacja uniemożliwiała im nawiązywanie relacji z rówieśnikami, a wręcz skazywała na życie w samotności . Temat jest szeroko znany, a przykłady można mnożyć…

W czerwcu 2020 roku, kiedy przystępowaliśmy do remontu siedziby Centrum Edukacji Alternatywnej w Warszawie, rozpoczęliśmy pierwsze rozmowy w Mińsku Mazowieckim. Pomysł, stworzenia filii naszego projektu w tym mieście spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród grona pedagogicznego jak i psychologicznego. Nastawienie zainteresowanych osób jest bardzo pozytywne, a nawet usłyszeliśmy, że nasz pomysł to: „palec Boży”, jak powiedziała przesympatyczna Pani sekretarz w jednej ze szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim. Podobne odczucia wynieśliśmy z spotkań z dyrekcją Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także od władz oświatowych powiatu, gminy i miasta. Projekt popierany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiliśmy także posłom Ziemi Mińskiej, którzy również podeszli do zagadnienia z pełnym zrozumieniem. W tej chwili rozpoczęliśmy starania o lokalizację na terenie gminy. Mamy głęboką nadzieję, że skończą się pozytywnie.

Zaczęły się pierwsze spotkania z rodzicami. Podchodzili do nich, czego sami nie ukrywali z obawami. Bo nagle na ich drodze pojawili się ludzie, którzy mówią, że chcą i nie boją się pracować z ich dziećmi. Podejmują wyzwanie i opowiadają o warszawskim liceum, w którym takie dzieci się odnajdują. Zbyt piękne, aby brzmiało prawdziwie. Nie wierzyli. Poprosili o pokazanie, czy tak faktycznie jest, jak opowiadamy. Zaprosiliśmy ich do siedziby Centrum Edukacji Alternatywnej w Warszawie, przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7. Zobaczyli i … złożyli podania z prośbą o przyjęcie.

Zapraszamy wszystkich. Proponujemy rozmowę i chętnie umówimy się na spotkanie.