Współpraca

Współpraca z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

1 września 2022 roku, w ciszy gabinetów Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Kamila Imbira oraz Prezesa Fundacji AlterEdu dr Piotra Kostrzyńskiego doszło do podpisania umowy o współpracy obu instytucji.

Umowa ma na celu wymianę wzajemnych osiągnięć z zakresu pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przede wszystkim Zespole Aspergera. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego roztoczył opiekę nad innowacją pedagogiczną- Centrum Edukacji Alternatywnej, realizowaną przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7, prowadzonym przez Fundację AlterEdu. Studenci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach praktyk uczelnianych, będą mogli prowadzić zajęcia psychologiczno- pedagogiczne z uczniami naszej szkoły i zdobywać niezbędne umiejętności.

Wymiana wzajemnych doświadczeń umożliwi lepszą pracę z dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także zdobyć praktykę i zapoznać się z metodami pracy realizowanymi przez Fundację AlterEdu, absolwentom Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Powstaje I klasa w Mińsku Mazowieckim

6 lipca 2022 r w klasztorze Sióstr Milosierdzia św. Wincentego a Paulo w Warszawie podpisaliśmy umowę o wynajmie pomieszczeń dla naszego liceum w Ignacowie k. Mińska Mazowieckiego. 

Podpisy pod umową złożyli siostra wizytatorka oraz prezes Fundacji AlterEdu.  Na uroczystości obecni byli także siostra Katarzyna, wiceprezes Fundacji AlterEdu oraz dyrektor Centrum Edukacji Alternatywnej.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju

Co dwie głowy to nie jedna ?.

Podobne problemy, podobna specyfika i podobna rzeczywistość, to właśnie skłoniło nas do rozpoczęcia współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Dziecka. Fundacja prowadzi niepubliczną szkołę specjalną, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ma ona charakter terapeutyczny i służy dzieciom wymagającym specjalnych oddziaływań edukacyjnych.

Co nas zbliżyło?

Bunt!

Pracując z dziećmi i młodzieżą boleśnie uświadomiliśmy sobie, jak mało jest miejsc, w których  mogą się uczyć i rozwijać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A zapotrzebowanie społeczne na stworzenie takich miejsc narasta lawinowo. 

Wiadomo, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych do łatwych nie należy, musimy sprostać wielu wyzwaniom m.in.:

  • opracować skuteczne metody na wszechstronne wspieranie ich rozwoju
  • zindywidualizować stosowane metody dydaktyczne
  • zoptymalizować oddziaływania terapeutyczno-kompensacyjne

I tak możemy wymieniać bez końca, bo każdy nasz uczeń to nowe doświadczenie.

Opracowując nasze działania, programy, plany i strategie opieramy się na opiniach sporządzanych w trakcie audytu zewnętrznego. A wiadomo, że opinia Fundacji Wspierania Rozwoju Dziecka będzie nie tylko rzetelna, ale również poparta własnymi często niełatwymi doświadczeniami.

Dlaczego nam się udaje?

Właśnie dzięki synergii. Suma naszych doświadczeń potęguje nasze efekty. Efekty za które są nam wdzięczni zarówno Rodzice jak i coraz większa grupa absolwentów naszych szkół.

Współpraca z 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim

12 kwietnia 2018 roku, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka, prowadzonego przez Fundację AlterEdu, podpisał umowę o współpracy z 23. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, gdyż 23. Baza Lotnictwa Taktycznego kultywuje tradycje 1 Pułku Lotniczego stacjonującego w okresie II Rzeczypospolitej w Warszawie, Brygady Pościgowej – broniącej w wrześniu 1939 roku nieba nad stolicą, a także Dywizjonu 303, którego zasługi w bitwie powietrznej o Anglię docenili król Wielkiej Brytanii oraz ówczesny premier Winston Churchill.

W ramach współpracy, uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z infrastruktury wojskowej. Wyspecjalizowana kadra Bazy prowadzi zajęcia z pomocy przedmedycznej. Zapoznajemy się z sprzętem wykorzystywanym przez lotnictwo, a także niuansami pracy i służby. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi. Kto wie, może w przyszłości uruchomimy klasę o specjalizacji technik lotnictwa, na którą zezwala nam zawarte porozumienie.