CENTRUM EDUKACJI ALTERNATYWNEJ

W 2020 roku epidemia COVID-19 zmusiła nas do zmiany przyzwyczajeń związanych z edukacją. Do systemu trwającego przez wiele lat, a sprowadzającego się do bezpośredniej i codziennej relacji szkoła – uczeń – dom wkradł się dystans a dom stał się nieoczekiwanie szkołą. Kiedy wszyscy z przerażeniem obserwowali proces zdalnego nauczania i wszystkich problemów z nim związanych, my postanowiliśmy zmienić kłopoty w sukces i alternatywę dla procesu edukacyjnego. Korzystając z naszych doświadczeń związanych z pracą z dziećmi posiadającymi orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Zespół Aspargera lub autyzm) oraz wykorzystując osiągnięcia najnowszej techniki postanowiliśmy uruchomić autorską innowację Centrum Edukacji Alternatywnej. Innowacja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w jednej klasie, realizując podstawę programową na poziomie liceum ogólnokształcącego, uczą się zarówno w formie stacjonarnej (ośmioro uczniów) oraz zdalnej – kolejna ósemka. Zajęcia dla zdalnej części klasy odbywają się w czasie rzeczywistym dzięki wykorzystaniu najnowszych technik informatycznych. Uczeń pracując w domu widzi swoja aktywność na tablicy w klasie w czasie rzeczywistym. Wszystkie lekcje są nagrywane i umieszczane na serwerze szkoły a każdy uczeń i rodzic może w dowolnym i dogodnym dla siebie czasie, odtworzyć lub powtórzyć daną lekcję. Na każdej lekcji w klasie jest wychowawca oraz dostępny psycholog szkolny. Rozszerzenie  języka polskiego i języka angielskiego realizujemy już od pierwszej klasy.

 Naszym głównym celem jest jednak nauka nawiązywania relacji społecznych między uczniami, nauka samodzielności i samoobsługi. Prowadzimy warsztaty TUS i TAS, zajęcia z logopedą i psychologiem. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.30. Nie zadajemy prac domowych – wszystkie zadania uczniowie wykonują w szkole. Praca jest zindywidualizowana zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i nastawiamy się na mocne strony ucznia. Podkreślamy to co dobre w działaniu uczniów, korygujemy błędy, ale nie stawiamy ocen niedostatecznych, gdyż naszym celem jest progres w nauczeniu się dziecka. Nadmiar krytyki temu nie służy.

Nauczanie zdalne realizowane w czasie rzeczywistym jest to ofertą przeznaczoną dla każdego, kto z przyczyn losowych, zamieszkania poza Warszawą bądź z potrzeb wynikających z orzeczenia nie może bezpośrednio uczestniczyć w zajęciach. Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Jeden dzień edukacji przeznaczony jest w każdej klasie na zajęcia psychologiczno- pedagogiczne, na których spotykają się uczniowie realizujący nauczanie w formie zdalnej i stacjonarnej. Wszyscy uczniowie biorą aktywny udział w życiu społeczności szkolnej: wyjazdach edukacyjnych, uroczystościach szkolnych itd. organizowanych przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im. B. Geremka w Warszawie  W tej chwili  działają  z dużym sukcesem klasy: 1, 2, 3 na poziomie liceum w Warszawie oraz klasy 1 i 2 w Mińsku Mazowieckim, ciesząc się coraz większą popularnością.

Zapraszamy do obserwowania naszych aktywności na stronach internetowych, Facebooku i Instagramie.