Prześladowanie rówieśnicze

NĘKANIE I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM – JAK ZAPOBIEGAĆ, POMAGAĆ I PRZECIWDZIAŁAĆ

       Szkolenie przeznaczone dla kadry pedagogicznej szkół podstawowych i średnich, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Celem dwugodzinnego szkolenia jest dostarczenie informacji dotyczących skutecznego przeciwdziałania i rozpoznawania nękania rówieśniczego w szkołach. Pokazuje przyczyny problemu, skutki zaniedbań oraz możliwości rozwiązań, które powinny być zastosowane w każdej placówce edukacyjnej.

Podczas spotkania omawiamy następujące zagadnienia:

  • konflikt rówieśniczy czy nękanie – rozpoznawanie zjawisk
  • kategorie nękania i dręczenia rówieśniczego
  • role uczestników
  • osoba doświadczająca przemocy – charakterystyka i przejawy dręczenia
  • uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako ofiary przemocy
  • uczniowie ze SPE jako sprawcy przemocy
  • postawy nauczycielskie
  • strategie radzenia sobie z przemocą rówieśniczą
  • misja szkoły i profilaktyka
Obecnie szkolenie prowadzone jest dla zorganizowanych grup.

ZAPISY NA SZKOLENIE

Dorota Oraczewska tel. 501 035 838 e-mail: