Prześladowanie rówieśnicze

Nękanie i przemoc rówieśnicza w środowisku szkolnym – jak zapobiegać, pomagać i przeciwdziałać

Szkolenie przeznaczone dla kadry pedagogicznej szkół podstawowych i średnich, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Celem dwugodzinnego szkolenia jest dostarczenie informacji dotyczących skutecznego przeciwdziałania i rozpoznawania nękania rówieśniczego w szkołach. Pokazuje przyczyny problemu, skutki zaniedbań oraz możliwości rozwiązań, które powinny być zastosowane w każdej placówce edukacyjnej.

Podczas spotkania omawiamy następujące zagadnienia:

  • konflikt rówieśniczy czy nękanie – rozpoznawanie zjawisk
  • kategorie nękania i dręczenia rówieśniczego
  • role uczestników
  • osoba doświadczająca przemocy – charakterystyka i przejawy dręczenia
  • uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako ofiary przemocy
  • uczniowie ze SPE jako sprawcy przemocy
  • postawy nauczycielskie
  • strategie radzenia sobie z przemocą rówieśniczą
  • misja szkoły i profilaktyka

Obecnie szkolenie prowadzone jest dla zorganizowanych grup.

Zapisy na szkolenie

Dorota Oraczewska tel.  e-mail: