Uczeń z ASD

SZKOLENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD)

Wykorzystując własne wieloletnie doświadczenie oraz bazując na współpracy
z międzynarodowymi stowarzyszeniami specjalizującymi się w pracy w tej dziedzinie, zespół pedagogów i psychologów pracujących w naszych placówkach opracował szkolenia dla nauczycieli, mające na celu dostarczenie praktycznych porad i wskazówek, jak skutecznie pracować z uczniami o specjalnych potrzebach, a także z uczniami z zachowaniami skrajnymi i sprawiającymi trudności wychowawcze.

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SZKOLE

Dzieci z ASD coraz częściej trafiają nie tylko do klas integracyjnych szkół publicznych, ale także do klas masowych oraz szkół prywatnych i społecznych. Gdziekolwiek się pojawią, powstaje problem odpowiedniego dostosowania metod nauczania i monitorowania postępów.

Wyzwaniem dla wychowawcy staje się także funkcjonowanie dziecka z ASD w grupie rówieśniczej. W większości przypadków nauczyciele nie są przygotowani merytorycznie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, brak im narzędzi ułatwiających planowanie lekcji i komunikację
z uczniem. Rodzi to niepotrzebne napięcia w klasie, konflikty z rodzicami i sprawia, że codzienna praca staje się bardzo trudna.

Szkolenie jest  przeznaczone dla całego grona pedagogicznego szkoły i ma na celu dostarczenie nauczycielom praktycznych porad i wskazówek, jak skutecznie uczyć dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W odróżnieniu od obecnych na rynku wykładów psychologicznych (o istocie zaburzeń ze spektrum autyzmu), koncentrujemy się na funkcjonowaniu ucznia z ASD w klasie i szkole.

Podczas szkolenia  przybliżymy następujące zagadnienia:

  • specyfika postrzegania i przetwarzania wiedzy przez uczniów z ASD
  • jak mówić i prowadzić lekcję w grupie z dzieckiem z ASD
  • jak układać testy, sprawdzać wiedzę i zadawać pracę domową
  • jak wprowadzać zagadnienia wymagające wyobraźni lub myślenia abstrakcyjnego
  • jak rozwiązywać konflikty, radzić sobie z emocjami i agresją u ucznia z ASD
  • specyfika komunikacji i interakcji społecznych oraz jak sobie z nią radzić na poziomie klasy

Szkolenie trwa 2,5 godziny, uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia
I stopnia w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  oraz komplet materiałów zawierających listy praktycznych wskazówek dla nauczycieli do pracy z dziećmi z ASD.

Prowadzenie:

Agnieszka Sozańska – nauczyciel z 26-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpracownik angielskich stowarzyszeń na rzecz autyzmu, posiada certyfikaty Teachit Special Educational Needs i National Autistic Society. Specjalistka ewaluacji i rewalidacji uczniów za spektrum autyzmu. Matka dziecka z Zespołem Aspergera.

Koszt  szkolenia dla kadry nauczycielskiej  – 1500    (grupa do 30 osób)

Szkolenie zostanie przeprowadzone we wskazanej  placówce oświatowej lub zdalnie (platformy Zoom, Teams itp.)

Po konsultacjach dostosowujemy zakres szkolenia do konkretnych potrzeb danej placówki.

Kontakt:

Dorota Oraczewska  tel. 501 035 838  e-mail  d.oraczewska@gmail.com


Opinie uczestników:

„Rewelacyjne szkolenie! Bardzo dobre kompetencje prowadzących, Bardzo dużo pomocnej wiedzy.”

„Połączenie teorii z praktyką i doświadczeniem!”

„Świetne przygotowanie, ogromna wiedza zarówno praktyczna, jak i teoretyczna.”

„Profesjonalnie przygotowane prelegentki, które w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiły ten bardzo trudny problem, wspierając teorię przykładami z życia.”

„Dużo praktycznych wskazówek i przykładów do zastosowania w praktyce.”