Uczeń z ZA

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻ Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Proponowane przez Fundację AlterEdu szkolenie ma na celu dostarczenie nauczycielom praktycznych porad i wskazówek, jak skutecznie uczyć dzieci z Zespołem Aspergera (ZA).

W odróżnieniu od obecnych na rynku wykładów psychologicznych (o istocie zaburzeń ze spektrum autyzmu),  koncentrujemy się na zagadnieniu funkcjonowania ucznia z ZA w klasie i szkole. Nasze zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, którzy bazują na: własnej wieloletniej praktyce i wiedzy międzynarodowych stowarzyszeń specjalizujących się w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas spotkania przybliżymy następujące zagadnienia:

  • specyfika postrzegania i przetwarzania wiedzy uczniów z ZA
  • specyfika komunikacji i interakcji społecznych oraz jak sobie z nią radzić na poziomie klasy
  • jak przygotować szkołę i klasę na obecność dzieci z ZA
  • jak mówić i prowadzić lekcję w grupie z dzieckiem z ZA
  • jak rozwiązywać konflikty, radzić sobie z emocjami i agresją u ucznia z ZA
  • jak włączyć rodziców do współpracy i procesu nauczania
  • jak moderować sytuacje wychowawcze, włączać ucznia z ZA w życie klasy
  • jak układać testy, sprawdzać wiedzę i zadawać pracę domową
  • jak wprowadzać zagadnienia wymagające wyobraźni lub myślenia abstrakcyjnego
  • jak wspierać rozwój, poczucie własnej wartości i przeciwdziałać dyskryminacji

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi z Zespołem Aspergera.

Otrzymają też komplet materiałów zawierających listy konkretnych wskazówek dotyczących sposobu postępowania z uczniem z Zespołem Aspergera w zakresie omawianych podczas szkolenia zagadnień.

Zajęcia trwają 2,5 godziny i odbywają się w siedzibie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka, przy ul. Karmelicka 26 (między Miłą a Niską); wejście do szkoły z tyłu budynku.

Szkolenie jest przeznaczone i dostosowane do wszystkich typów szkół.

Koszt udziału w szkoleniu – 100 zł od osoby

Kontakt – Dorota Oraczewska, tel.: 501 035 838;  mail: d.oraczewska@gmail.com

Opinie uczestników:

„Rewelacyjne szkolenie! Bardzo dobre kompetencje prowadzących, Bardzo dużo pomocnej wiedzy.”

„Połączenie teorii z praktyką i doświadczeniem!”

„Świetne przygotowanie, ogromna wiedza zarówno praktyczna, jak i teoretyczna.”

„Profesjonalnie przygotowane prelegentki, które w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiły ten bardzo trudny problem, wspierając teorię przykładami z życia.”

„Dużo praktycznych wskazówek i przykładów do zastosowania w praktyce.”

 

Poniżej ulotka dotycząca warsztatów, a tu do pobrania w formacie PDF: ulotka_ZA.