Uczeń z ASD

Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Wykorzystując własne wieloletnie doświadczenie oraz bazując na współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami specjalizującymi się w pracy w tej dziedzinie, zespół pedagogów i psychologów pracujących w naszych placówkach opracował szkolenia dla nauczycieli, mające na celu dostarczenie praktycznych porad i wskazówek do skutecznej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, a także z uczniami z zachowaniami skrajnymi i sprawiającymi trudności wychowawcze.

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) w szkole

Dzieci z ASD coraz częściej trafiają nie tylko do klas integracyjnych szkół publicznych, ale także do klas masowych oraz szkół prywatnych i społecznych. Gdziekolwiek się pojawią, powstaje problem odpowiedniego dostosowania metod nauczania i monitorowania postępów.

Wyzwaniem dla wychowawcy staje się także funkcjonowanie dziecka z ASD w grupie rówieśniczej. W większości przypadków nauczyciele nie są przygotowani merytorycznie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, brak im narzędzi ułatwiających planowanie lekcji czy też komunikację z uczniem. Rodzi to niepotrzebne napięcia w klasie, konflikty z rodzicami i sprawia, że codzienna praca staje się bardzo trudna.

Szkolenie jest przeznaczone dla całego grona pedagogicznego szkoły i ma na celu dostarczenie nauczycielom praktycznych porad i wskazówek, jak skutecznie uczyć dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W odróżnieniu od obecnych na rynku wykładów psychologicznych (o istocie zaburzeń ze spektrum autyzmu), koncentrujemy się na funkcjonowaniu ucznia z ASD w klasie i szkole.

Podczas szkolenia przybliżamy następujące zagadnienia:

 • specyfika postrzegania i przetwarzania wiedzy przez uczniów z ASD
 • jak mówić i prowadzić lekcję w grupie z dzieckiem z ASD
 • jak układać testy, sprawdzać wiedzę i zadawać pracę domową
 • jak wprowadzać zagadnienia wymagające wyobraźni lub myślenia abstrakcyjnego
 • jak rozwiązywać konflikty, radzić sobie z emocjami i agresją u ucznia z ASD
 • specyfika komunikacji i interakcji społecznych oraz jak sobie z nią radzić na poziomie klasy

Szkolenie trwa 2,5 godziny, uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia

I stopnia w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz komplet materiałów zawierających listy praktycznych wskazówek dla nauczycieli do pracy z dziećmi z ASD.

Prowadzenie:

Agnieszka Sozańska – nauczyciel z 26-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpracownik angielskich stowarzyszeń na rzecz autyzmu, posiada certyfikaty Teachit Special Educational Needs i National Autistic Society. Specjalistka ewaluacji i rewalidacji uczniów za spektrum autyzmu. Matka dziecka z Zespołem Aspergera.

Szkolenie zostanie przeprowadzone we wskazanej  placówce oświatowej lub zdalnie (platformy Zoom, Teams itp.)

Po konsultacjach dostosowujemy zakres szkolenia do konkretnych potrzeb danej placówki.

Zapisy na szkolenie

Dorota Oraczewska tel. e-mail:

Opinie

Poznajcie opinie uczestników:

 • „Rewelacyjne szkolenie! Bardzo dobre kompetencje prowadzących, Bardzo dużo pomocnej wiedzy.”
 • „Połączenie teorii z praktyką i doświadczeniem!”
 • „Świetne przygotowanie, ogromna wiedza zarówno praktyczna, jak i teoretyczna.”
 • „Profesjonalnie przygotowane prelegentki, które w sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiły ten bardzo trudny problem, wspierając teorię przykładami z życia.”
 • „Dużo praktycznych wskazówek i przykładów do zastosowania w praktyce.”