Dla rodziców

RODZINA W SPEKTRUM – warsztaty rozwojowe i grupa wsparcia

Cykl autorskich spotkań, przygotowanych przez rodzica, nauczyciela i pedagoga dzieci z ASD w jednym. Łączy różne perspektywy, które składają się na środowisko, w którym wyrasta osoba w spektrum.

Spotkania to przestrzeń stworzona dla rodziców i opiekunów, którzy oprócz możliwości dzielenia się swoimi doświadczeniami nauczą się lepiej akceptować emocje i potrzeby swojego dziecka, aby skuteczniej wspierać je w drodze od diagnozy do dorosłości. Będziemy zajmować się też „dobrostanem” rodziny, komunikacją poszczególnych jej członków oraz samoświadomością ról, w jakie wchodzą opiekunowie osób z ASD i ich rodzeństwo.

Cykl obejmuje  8 spotkań po 90 minut

  1. Prawda wyzwala – jawność diagnozy
  2. Adaptacja rodziny – etapy
  3. Urealniony obraz mojego dziecka
  4. Terapia- walka/uspokojenie
  5. Środowisko/kultura/spektrum
  6. A co po szkole?
  7. Fundamentalne pytania
  8. Aspekty dorosłości
  9. Samodzielność i pomoc

Prowadzenie: Agnieszka Sozańska – nauczyciel z 26-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpracownik angielskich stowarzyszeń na rzecz autyzmu, posiada certyfikaty Teachit Special Educational Needs i National Autistic Society. Specjalistka ewaluacji i rewalidacji uczniów za spektrum autyzmu. Matka dziecka z Zespołem Aspergera.

Obecnie warsztaty prowadzone są dla zorganizowanych grup.

ZAPISY NA SPOTKANIA

Dorota Oraczewska tel. 501 035 838 e-mail: