Dobre Anioły Siódemki – III edycja

1 września 2021 roku, w nowym lokalu przy ulicy Karmelickiej 26, wśród wtajemniczonych popularnie nazywanym „Apteką”, zaczęło działać Centrum Edukacji Alternatywnej. Miejsce pracy, nauki i także integracji uczniów klasy I c (od „Centrum”) Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7. Do powstania tego miejsca, przeznaczonego dla uczniów posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyczyniło się wiele osób,  spośród których postanowiliśmy wyróżnić: Łukasza Warsickiego – wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Dzielnicy Warszawa Śródmieście, radnego Dzielnicy Warszawa- Śródmieście; Agnieszkę Gierzyńską- Kierwińską – przewodniczącą Komisji Oświaty Dzielnicy Warszawa Śródmieście, radną Dzielnicy Warszawa – Śródmieście; Łukasza Kasprzaka – Naczelnika Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Warszawa Śródmieście; Dorotę Łobodę- przewodniczącą Komisji Edukacji w Radzie m. st. Warszawy, radną m. st. Warszawy; Pawła Martofla – zastępcę burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; Jacka Nowaka – dyrektora Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Uroczyste wręczenie statuetek „ Dobrego Anioła Warszawskiej Edukacji” odbyło się 10 września 2021 r. w Centrum Edukacji Alternatywnej.

Wyróżnionym dziękujemy i gratulujemy.

„DOBRY ANIOŁ SIÓDEMKI” dla 23. BLT

W dniu 7 września br. gościliśmy w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Dowódca Bazy Pułkownik dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI przywitał nas w Sali Tradycji i przyjął bardzo szczególne wyróżnienie, jakim jest statuetka „DOBREGO ANIOŁA SIÓDEMKI”, która wyraża wdzięczność za okazaną pomoc w funkcjonowaniu placówki oraz wzorową współpracę. Od dziesięciu lat, osobom, które bezinteresownie wspierają edukację, wręczana jest ta wyjątkowa nagroda. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się: parlamentarzyści, burmistrzowie, radni, dyrektorzy szkół, dziennikarze, a w tym dniu dołączył do nich Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. 

Statuetkę wręczali: Prezes Fundacji AlterEdu i Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. B. Geremka dr Piotr Kostrzyński oraz wiceprezes Fundacji AlterEdu Robert Sitkowski. 

23 Baza Lotnictwa Taktycznego im. ppłk pil. Jana Zumbacha na podstawie Porozumienia o współpracy, już od czterech lat współpracuje ze Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7 w Warszawie. Wielokrotnie uczniowie liceum korzystali z gościnności kadry i dowódców. Zwiedzali obiekty, korzystali z bazy szkoleniowej, zapoznając się bogatą historią i tradycjami jednostki oraz specyfiką służby w Siłach Powietrznych. Pan Pułkownik dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI, wyrażając zgodę na korzystanie przez uczniów z obiektów Bazy i wspierając
z podległym personelem działalność fundacji znacznie przyczynił się do realizacji zadań edukacyjnych przez młodzież szkoły.

Mamy nadzieję, na dalszą współpracę, zwłaszcza, że od roku szkolnego 2022/2023 rozpoczęła swoją działalność w Ignacowie koło Mińska Mazowieckiego filia liceum, w której powstała klasa dla dzieci z orzeczeniem o Zespole Aspergera.

Statuetka w tej edycji została wykonana przez Pana Tomasza KLIMKA, w pracowni witrażu Fundacji AlterEdu, w której zajęcia odbywają nasi uczniowie. Witraż-statuetka przedstawia anioła, wykonanego z kolorowego szkła. Każdy anioł to niepowtarzalny, pojedynczy egzemplarz, wykonywany specjalnie dla nominowanego.

Zdjęcia:  Igor KALINOWSKI