Rada Fundacji

Dorota Oraczewska – Przewodnicząca Rady

Paweł Wójcik – członek Rady

Marek Kruk – członek Rady

Joanna Krysińska – członek Rady