Witamy

Fundacja AlterEdu

prowadzi niepubliczne placówki oświatowe:

szkołę podstawową – dla klas 1-3 i klas 4-8 oraz liceum.

W naszych szkołach odnajdują się uczniowie wymagający indywidualnego podejścia do procesu edukacji – szczególnie uczniowie o zdecydowanych i ugruntowanych zdolnościach kierunkowych. Stąd ogromna różnorodność zajęć indywidualnych w planie lekcji. Wśród naszych dzieci jest również grupa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nie powoduje to istotnych problemów ani w sferze funkcjonowania społecznego, ani  edukacyjnego, bowiem w naszych szkołach realizujemy w praktyce ideę edukacji włączającej.

Nasze działania prowadzimy na trzech poziomach:

  • praca z grupą rówieśniczą (warsztaty różnorodności, lekcje akceptacji)
  • praca z rodzicami (grupy wsparcia, szkolenia)
  • przygotowanie kadry pedagogicznej i administracyjnej (szkolenia, warsztaty, dogłębna analiza i realizacja IPETów)