Kolejne prelekcje

Po raz kolejny zaprosił nas do współpracy Dział Edukacji Kina Luna, prosząc o przygotowanie wykładu na temat filmu prezentowanego na pokazie edukacyjnym dla nauczycieli.

21 listopada po projekcji filmu dokumentalnego „Skazani na ADHD” Pani Agnieszka Sozańska z naszej Fundacji wygłosiła wykład „Specyfika dzieci z ADHD. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców” .

W październiku po pokazie filmu „Normalny Autystyczny Film” Pani Agnieszka Sozańska przybliżyła zaproszonym na projekcję nauczycielom specyfikę funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w szkole, z perspektywy nauczyciela, specjalisty i rodzica.