Dzielimy się naszą wiedzą z ORE

26 kwietnia 2018 roku w Centrum Szkoleniowym ORE odbyło się szkolenie pt.: Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – I etap edukacyjny, przeznaczone dla dyrektorów szkół i pracowników ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli z terenu całego kraju.

Do przygotowania części szkolenia Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprosił Fundację AlterEdu. Bazując na doświadczeniach naszej Fundacji pani Agnieszka Sozańska poprowadziła dwa moduły: Pomyślna adaptacja uczniów w szkole elementem dobrego startu edukacyjnego oraz Tworzenie pozytywnego klimatu w szkole na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jej wystąpienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników szkolenia, którzy docenili przystępną formę oraz praktyczne i wielostronne potraktowanie tematu.

Mamy nadzieję, że to początek współpracy Fundacji AlterEdu z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.