KARTA DUŻEJ RODZINY

W tym roku podpisaliśmy porozumienie ze Związkiem Dużych Rodzin “Trzy Plus” w sprawie uznania Karty Dużej Rodziny jako podstawy do zniżki w opłatach czesnego w wysokości 20 procent. Projekt prowadzony jest przez Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” przy współudziale Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasza decyzja spotkała się z uznaniem rodziców naszych uczniów i już pięcioro z nich mogło w tym roku skorzystać z tej formy pomocy.