SPOTKANIE W MINISTERSTWIE EDUKACJI NARODOWEJ

30 stycznia 2018 roku zostaliśmy zaproszeni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do przedstawienia naszych rozwiązań z zakresu kształcenia integracyjnego. Podczas bardzo merytorycznego i sympatycznego spotkania z Panią Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Panią Joanną Wilewską oraz Paniami Naczelnik – Heleną Maryjanowską i Elżbietą Neroj, przekazaliśmy informację o podejmowanych przez nas inicjatywach związanych z pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szczególności ze spektrum autyzmu. Z naszej strony w spotkaniu wzięli udział Pan Robert Sitkowski reprezentujący Fundację AlterEdu oraz Panie Agnieszka Sozańska i Dorota Oraczewska, którzy zaprezentowali nasze doświadczenia z realizacji szkoleń dla nauczycieli podnoszących ich kompetencje do pracy z dzieckiem autystycznym. Nasze programy wzbudziły duże zainteresowanie i w związku z powyższym liczymy na dalszą współpracę przy projektowaniu szerszych oddziaływań szkoleniowych dla nauczycieli.