FUNDACJA W SEJMIE

PARLAMENTARNY ZESPÓŁ DO SPRAW PRZYSZŁOŚCI EDUKACJI

 

25 stycznia 2018 roku  nasza Fundacja wziąła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Przyszłości Edukacji. Zespół został powołany aby przedyskutować problemy a także możliwości rozwoju polskiej edukacji. Zebrani przedstawiciele: uczelni wyższych, oświaty publicznej i niepublicznej, społecznych towarzystw oświatowych, samorządów terytorialnych, biur edukacji, związków zawodowych i rad rodziców mogli zapoznać się osobiście z rozwiązaniami fińskimi przedstawionymi przez Ambasadora Finlandii w Polsce oraz przedyskutować kierunki rozwoju edukacji krajowej. Ze względu na szeroki wachlarz spraw będą organizowane kolejne spotkania, w których również mamy nadzieję brać udział. W naszym imieniu występował wiceprezes Fundacji AlterEdu Pan Robert Sitkowski, który zapoznał słuchaczy z problematyką współpracy szkół niepublicznych i publicznych prezentując nasze doświadczenia przy budowie i wyposażeniu pracowni integracji sensorycznej dla dzieci, uruchomioną wspólnie ze Szkołą Postawową nr 75 im. M. Konopnickiej na ulicy Niecałej 14 w tym roku szkolnym i współfinansowaną przez naszą Fundację.