Czym jest autyzm?

Działalność Fundacji obejmuje różnorodną działalność i dotyczy bardzo różnych odbiorców. Jedną z ważnych dla nas grup są osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – w naszych szkołach mamy uczniów i uczennice z takimi diagnozami, szkolimy kadrę nauczycielską właśnie w tym zakresie, a nasi specjaliści występują na konferencjach poświęconych temu zagadnieniu.

W związku z tym publikujemy tekst autorstwa naszej specjalistki – Agnieszki Sozańskiej, który powstał z okazji 2 kwietnia, czyli Międzynarodowego Dnia Świadomości Autyzmu. Obchodziliśmy go także w naszych szkołach, zapraszając i edukując mieszkańców Muranowa.

Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym, które powoduje, że osoby nim dotknięte mogą zachowywać się dziwnie, nieprzewidywalnie, mają kłopot w nawiązywaniu relacji społecznych, wyrażaniu emocji,  rozumieniu niektórych zjawisk społecznych.

Autyzm nie jest chorobą psychiczną. Specjaliści określają autyzm jako całościowe zaburzenie rozwojowe. Dziecko z autyzmem rozwija się odmiennie niż jego rówieśnicy; zabawy przybierają często specyficzny bieg, mogą mieć charakter stymulujący, służą dostarczeniu sobie różnych bodźców. Dziecku trudno jest zrozumieć i przyjąć reguły zabawy rówieśniczej, polegającej na spontanicznym odgrywaniu ról, np. zabawa w sklep, w dom.

Autyzm nie mija z wiekiem i nie ma na niego lekarstwa. Osoba nim dotknięta ma przez całe życie problemy, przede wszystkim w relacjach z innymi ludźmi. Osoby dobrze funkcjonujące radzą sobie w otoczeniu przede wszystkim dzięki systematycznej, długiej terapii. Autyści nie uczą się jak osoby neurotypowe, poprzez doświadczenie i obserwację zachowań społecznych. Dzięki terapii i trenowaniu umiejętności społecznych oswajają sytuacje nieznane.

Autyzm może mieć różne stopnie nasilenia; łagodną formę nazywamy Zespołem Aspergera, ciężki autyzm wiąże się często z brakiem rozwoju mowy. Wiele osób ma problemy sensoryczne – ich zmysły inaczej odbierają światło, dotyk, zapach, smak (na przykład nie pozwalają się dotknąć, zatykają uszy, gdy słyszą nieprzyjemny dla nich dźwięk)

Autyzm stanowi jedną z cech mózgu wielu sławnych ludzi. Częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Może przybierać różne, bardzo indywidualne formy.

Autyzm – okaż życzliwość, szacunek, opiekę. Przełamuj bariery.